Termeni si conditii

CLAUZE PRIVIND GARANTIA :

Prezentele conditii generale de vanzare sunt valabile intre SC WEST ROYAL PARTS SRL (numit in continuare vanzator) si cumparator daca intre cele doua parti nu a fost incheiat un contract de colaborare care contine clauze specifice .

Vanzatorul nu raspunde de cauzele de utilizare neconforma a produselor .

Semnatura de receptie de pe factura sau documentele de insotire a marfii certifica acceptarea de catre cumparator a produselor ,precum si a prezentelor conditii .De asemenea ,daca in termen de cel mult 24 de ore de la intrarea in posesie a marfii nu se primeste o notificare scrisa de la cumparator se considera ca a luat la cunostinta prezentele clauze privind garantia .

Garantia acordata este in conformitate cu prevederile Legii 449/2003.

Termenul de garantie intra in vigoare de la data inscrisa pe factura emisa de vanzator .

Produsele care in perioada de garantie prezinta defecte de material ,sau de fabricatie vor fi inlocuite cu altele noi ,similare ,conform Legii 449/2003 .

Vanzatorul este exonerat de raspunderea privind garantia sau aceasta poate fi anulata in urmatoarele cazuri :

-Piesa nu a fost montata intr-un atelier de specialitate autorizat sau de catre un personal calificat si autorizat

-Piesa s-a defectat datorita unui montaj incorect sau datorita montarii impreuna cu piese conexe uzate ,defecte sau modificate

-Piesa a fost gresit aleasa sau a fost utilizata pentru un alt scop decat cel indicat de producator

-Piesa a fost gresit identificata datorita datelor eronate sau incomplete prezentate de catre cumparator si nu a putut fi comparata cu cea pe care o inlocuieste

-Piesa s-a uzat datorita suprasolicitarii ,intretinerii incorecte sau insuficiente a utilajului pe care a fost montata ,neefectuarea reviziilor periodice conform recomandarilor producatorului .

-Utilajul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi ,atmosferici sau de alta natura (socuri termice ,electrice sau mecanice,daune datorita influentei apei ).

-Piesa prezinta urme de lovituri ,zgarieturi ,indoituri ,rupturi,deformari sau a suferit actiunea unor factori externi a procesului normal de functionare .

– Piesele de uzura ,a caror longevitate depinde de timpul de utilizare al vehiculului sau a utilajului .

Piesele care fac obiectul unei reclamatii in garantie vor fi expediate catre furnizor insotite de urmatoarele documente :

-Factura de achizitie si prezentul certificat de garantie

– Dovada montarii piesei intr-un service autorizat

-Documentul emis de catre un service autorizat prin care se constata si se descrie detaliat defectiunea precum si declaratia asupra conditiilor montarii corecte a componentei

-Copie dupa certificatul de inmatriculare sau identitate a utilajului

Eventualele reclamatii privitoare la calitatea sau cantitatea produselor facturate trebuie aduse la cunostinta vanzatorului in scris ,in termen de cel mult 48 de ore de la data intrarii in posesie a acestora .

Returnarea produselor reclamate la vanzator se poate face numai cu acordul vanzatorului .

Orice reclamatie se primeste in scris si la ea se va rspunde in termen de 6 zile lucratoare de la data  inregistrarii .

In cazul in care nu se poate constata deficienta in cazul societatii si este necesara efectaurea expertizei de catre firma producatoare ne rezervam dreptul de a remedia reclamatia la data primirii rezultatului din partea producatorului .

Diferendele dintre parti nesolutionate pe cale amiabila se vor solutiona de catre Instantele Judecatoresti din Alba Iulia .

DECLARATIE DE CONFORMITATE :

Prin prezenta asiguram ,garantam si declaram pe proprie raspundere ,conform prevederilor art.3 din HG nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea ,securitatea muncii si a protectiei mediului ,ca produsele la care se refera aceasta declaratie  ,comercializate de noi prin prezenta factura nu pun in pericol viata ,sanatatea ,si securitatea muncii ,nu produc un impact negativ asupra mediului ,daca sunt montate corespunzator intr-un service specializat,si sunt in conformitate cu Norme Europene sau specificatii tehnice .

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE :

Conform L449/2003.OG21/92 atestam calitatea produselor in baza cetificatelor furnizorilor .

Preturile au fost negociate intre beneficiar si furnizor cf.HG206/93 ,OMF766/93 ,HG555/94 , HG412/92 si acceptate prin semnatura .

SC WEST ROYAL PARTS SRL cu sediul in Noslac ,Strada Florilor Nr 8 ,Jud Ala Iulia inregistrata in registrul comertului J:01/660/2013 declara pe propria raspundere ca produsele livrate cu aceasta factura sunt in conformitate cu specificatiile tehnice si certificatul de calitate emis de producator